ParkeerService

Coöperatie ParkeerService is een coöperatie van en voor gemeenten die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren, gericht op het verzorgen en het professionaliseren van parkeermanagement. Er zijn op dit moment 17 leden aangesloten bij de coöperatie, waarvan 16 gemeenten en 1 parkeerbedrijf. Er werken 140 mensen bij ParkeerService, waarvan 100 in de operatie.

Opdracht

Een integraal marketingplan voor activiteiten aan marketing en business development. Vanuit dat marketingplan zijn bepaalde activiteiten geselecteerd om verder uit te rollen. De voornaamste doelstellingen van ParkeerService was het bestaansrecht laten groeien en werken aan een positieve naamsbekendheid.

Aanpak

Het uitwerken van het plan, presenteren aan de stakeholders en helder krijgen wat eerste prioriteit heeft om uit te werken.

In het plan is heel duidelijk een brug geslagen tussen de behoefte van de klant en de doelstellingen van ParkeerService op verschillende niveaus, zoals dienstverlening, producten en digitalisering. Tevens is er zeer goed gekeken naar het optimaal benutten van de marketingmix. Dit alles wordt ondersteund door een uitgebreid doelgroeponderzoek, klantanalyse en een nulmeting.

Daarbij kwam duidelijk naar voren dat het marketing – communicatieteam hulp nodig had om kennis te vergaren om de doelstellingen van Parkeerservice te kunnen realiseren.

Resultaat

  • Een nieuwe website
  • Een nieuwe look & feel
  • Duidelijke content
  • Creatie van ambassadeurs
  • Creatie van duidelijke presentaties
  • Ondersteuning bij de kennissessies voor leden
  • Een team dat veel sterker staat voor het bereiken van de doelstelling