Bakbekwaam

Bakbekwaam is vorig jaar gelanceerd als (interactief) communicatieplatform van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. We hebben twaalf websites en verschillende merken samengebracht tot één platform en één merk. 

Opdracht 

Anceaux Marketing is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement rondom de realisatie van het platform en het bouwen van het merk Bakbekwaam in de vorm van brand – en campagnemanagement. Het is een continue reis om het platform uit te bouwen en de naamsbekendheid ervan te vergroten. Daarnaast blijven we werken aan het toevoegen van interactieve elementen. 

Zoals gezegd is Bakbekwaam uitgegroeid tot de merknaam van Sociaal Fonds waaronder drie thema’s vallen. Vanuit Bakbekwaam zijn wij verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze thema’s via verschillende kanalen. 

Op Bakbekwaam.nl vinden medewerkers en leidinggevenden in de bakkerijbranche alle belangrijke informatie over werken en leren. 

Dit betreft informatie over; scholing, vormings- en ontwikkelingswerk, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden in de CAO Bakkersbedrijf, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.  

Zo is Bakbekwaam hét informatieplatform voor alle werkgevers, leidinggevenden en medewerkers in de bakkerijsector. 

Aanpak 

 • Opstellen van de Merkbelofte 
 • Nieuwe huisstijl ontwikkeling ism partner 
 • Fotografie voor beeldmateriaal ism partner 
 • Opstellen persona’s voor het maken van testimonials 
 • Campagne met video ‘Bakbekwaam introduceert’ 
 • Communicatieplatform launch 
 • Opbouwen van LinkedIn, Facebook en Instagram kanalen 
 • Organische groei in volgers en bezoekers door interactie met prikkelende content 
 • Rapportages maken per kanaal 
 • Naamsbekendheid werven met aanwezigheid op Vakbeurs 
 • Het ontwikkelen van thema campagnes 

Resultaten 

Inmiddels is Bakbekwaam.nl een lopend platform met maandelijks rond de 3.000 bezoekers en 10.000 paginaweergaven. Daarnaast heeft Bakbekwaam ruim 400 volgers op LinkedIn en ruim 200 volgers op Instagram. Deze statistieken nemen maandelijks stabiel toe. Daarnaast is Bakbekwaam een groeiend merk, waar we nog druk bezig zijn op weg naar een succesvolle rebranding. 

cpmVision

cpmVision heeft een financieel datamodel ontwikkeld wat data gebruiksvriendelijk en op een aantrekkelijkere manier presenteert. Dit kan worden gebruikt door finance medewerkers binnen een bedrijf om ervoor te zorgen dat de evaluaties een stuk boeiender en begrijpelijker worden voor de rest van het bedrijf die niet dagelijkse bezig zijn met finance. Het doel van cpmVision is om rapportages zichtbaar te maken voor iedereen.

Opdracht

Het is een systeem dat Tagetik en Power Bi aan elkaar koppelt. Wij zijn ingeschakeld om het merk internationaal te bouwen. En dit vanuit één gedachte, ook intern.

Aanpak

 • Opstellen van de Merkbelofte
 • Bepalen in welke landen we als eerste branding en campagnes gaan neerzetten
 • Nieuwe huisstijlontwikkeling
 • Nieuwe website online
 • Fotografie, om te zorgen voor beeldmateriaal wat gebruikt kon worden op de socials en website
 • Opbouwen van LinkedIn kanaal in volgers en interactie met prikkelende content
 • Uitzoeken op welke platformen de potentiële klant zich bevindt
 • Contentkalender maken
 • Content aanleveren voor branding cpmVision
 • Opstellen persona zodat hier testimonials voor konden worden gemaakt
 • Meedenken in Marketing Automation campagnes

Resultaat

 • Enorme groei op LinkedIn
 • Prachtig nieuwe website met de uitstraling die aansluit bij de Merkbelofte
 • Content die aansluit bij de doelgroep
 • Duidelijke productspecificatie van het product/dienst
 • Binnen de organisatie duidelijkheid gecreëerd over de missie van cpmVision
 • Nieuwe huisstijl en doorvertaling hiervan zowel op de website als op LinkedIn

Evenementen

Naast de vele diensten die wij aanbieden, organiseren we ook evenementen. Erg leuk om te doen en zeer succesvol!

Sammen

Sammen helpt bij financiële coaching van medewerkers.

“We bieden medewerkers financiële coaching, overzien hun totale financiële huishouding en coachen op gedrag. Als wij met uw werknemers toewerken naar meer balans en inzicht, dan neemt hun productiviteit toe. We verkleinen het risico op verzuim en zetten in plaats daarvan vol in op financiële vitaliteit en zelfvertrouwen.”

Opdracht

Na een mooi bedrijf te hebben neergezet, was het na 5 jaar tijd om meer aan het merk te gaan werken. Om klanten naar zich te toe te trekken middels een duidelijke marketingstrategie.

Lees meer

Merkbelofte ontwikkelen voor Kinderopvang Haarlem

Kinderopvang Haarlem biedt op 36 locaties in Haarlem betaalbare kinderopvang, waar kinderen spelend groeien.

Opdracht

Wij mochten samen met Kinderopvang Haarlem een merkbelofte maken om heel helder te krijgen wat hun missie en hun onderscheidend vermogen zijn. Waarom zou jij als (aanstaande) ouder kiezen voor deze opvang en niet voor een concurrent?

Lees meer

FoodBase

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) hanteerde al een tijdje FoodBase als merk voor dienstverlening dan andere sectoren dan de bakkerijsector. Maar dan heel low key. Toen de nieuwe directrice aan boord kwam, werd er besloten om vol in te gaan zetten op FoodBase en de commerciële slagkracht groter te maken.

Opdracht

Mijn taak, duidelijkheid scheppen tussen de twee merken. Een heldere propositie voor FoodBase en voor NBC. En een duidelijke doel was zichtbaarheid creëren voor FoodBase ter ondersteuning van het commercieel in de markt zetten.

Lees meer

ParkeerService

Coöperatie ParkeerService is een coöperatie van en voor gemeenten die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren, gericht op het verzorgen en het professionaliseren van parkeermanagement. Er zijn op dit moment 17 leden aangesloten bij de coöperatie, waarvan 16 gemeenten en 1 parkeerbedrijf. Er werken 140 mensen bij ParkeerService, waarvan 100 in de operatie.

Opdracht

Een integraal marketingplan voor activiteiten aan marketing en business development. Vanuit dat marketingplan zijn bepaalde activiteiten geselecteerd om verder uit te rollen. De voornaamste doelstellingen van ParkeerService was het bestaansrecht laten groeien en werken aan een positieve naamsbekendheid.

Lees meer

Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is een jaarlijks terugkerend event, waarbij een hele week draait om gezond ontbijten om het welzijn en de gezondheid van kinderen te verbeteren.

Het heeft een sterke merknaam en wordt gesteund door verschillende partners, zoals superpartners ALDI en NZO, maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld het voedingscentrum en vele productpartners. Dankzij de inzet van deze partners en het team van NSO is het afgelopen jaar wederom een succes geworden ondanks de Corona maatregelen.

Opdracht

Het bestaansrecht van Nationaal Schoolontbijt waarborgen, verantwoordelijk voor alle externe communicatie,  tevens zorgen dat de ontbijtweek een feestelijke opening had, pers en media coördineren en verantwoordelijk voor alle partner communicatie. Dit te alles samen met een team van professionals.

Lees meer

Trainingen

Ook biedt Anceaux Marketing verschillende training aan. Op dit moment zijn dit twee trainingen:

 1. Social media trainingen
 2. Hoe word je een Merkheld?

Interesse, maar werk je in een internationaal bedrijf? Geen probleem, de laatste training bieden we ook internationaal aan met als titel: How to become a brand hero?

Onderhand hebben we deze trainingen al voor de volgende organisaties succesvol mogen geven:

 • Talentenbeurs West
 • e-twinning
 • Betonhuis
 • KWS

ERP systeem introduceren bij BAM International

BAM International is een van de tien werkmaatschappijen die onderdeel zijn van Koninklijke BAM Groep NV. BAM International heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en voert multidisciplinaire projecten uit op het gebied van onder meer beton- en waterbouw, utiliteitsbouw en olie- en gasindustrie, en is actief in Amerika, Australië, het Midden-Oosten en Azië.

Opdracht
BAM International ging over op het Enterprise Resource Price (ERP)-systeem om op internationaal niveau nog efficiënter en kostenbesparend te werken. Anceaux Marketing kreeg de mooie opdracht om het ERP-systeem binnen de gehele organisatie te introduceren en het gebruik ervan wereldwijd te stimuleren. In dit proces kregen we te maken met verschillende doelgroepen en culturen. Het project omvatte een uitgebreide interne campagne met een aantal grote uitdagingen, waar we ruim anderhalf jaar met veel plezier aan hebben gewerkt. Wij maakten deel uit van een projectteam dat verantwoordelijk was de uitrol van het ERP-systeem en mochten ons focussen op het communicatiedeel van het verandermanagement.

Aanpak
We zijn gestart met een duidelijke campagnestrategie. Wat zijn precies de doelstellingen? Wie willen we bereiken? Met welke intensiteit en met welke boodschap? Hoe kunnen we van een overkoepelende strategie zakken naar een gesegmenteerde boodschap zodat we mensen niet alleen bereiken, maar ook echt raken? Oftewel: hoe gaan we mensen bewegen om het ERP-systeem te omarmen en ermee te gaan werken, rekening houdend met de verschillende problemen en culturen? Directie en overige stakeholders van BAM International keurden de campagnestrategie goed en wij konden van start met de uitrol.

Het hart van de campagne!
Een leverancier van BAM heeft een app ontwikkeld. Er is gekozen voor een app met verschillende hoofdstukken. Gebruikers kunnen zichzelf inschrijven voor het onderdeel dat zij interessant vinden. Via deze app krijgen gebruikers een melding binnen op hun mobiel als er nieuws is. De app houdt een eindeloos versturen van e-mails tegen waar je als gebruiker normaal niet op zit te wachten. Deze app was ook het hart van campagne en hier hebben we alle informatie rondom ERP neergezet.

Vervolgens hebben we drie lagen van communicatie aangehouden:

 • Organisatieniveau
 • Regionaal niveau
 • Individueel niveau

Welk nieuws werd verspreid op organisatieniveau?
Op organisatieniveau werd met iedereen binnen de organisatie algemene informatie gedeeld over het systeem. Dus het “waarom, hoe en wat” vanuit het hoogste puntje van de organisatie (directie en management).

1. Animatiefilm ter verduidelijking
We hebben een animatiefilm ontwikkeld om iedereen goed uit te kunnen uitleggen wat ERP nou precies is en wat het doet. Deze animatiefilm is ontwikkeld door Studio Ravivo. De film werd binnen de organisatie door de diverse lagen bijzonder goed ontvangen.

2. Infographic ter verduidelijking
BAM maakt gebruik van offlinekanalen zoals magazines. Het zou een gemiste kans zijn als we daar niets in zouden plaatsen om ERP nog verder te verduidelijken. Daarom heeft Anceaux Marketing een infographic in dezelfde stijl laten ontwikkelen door Studio Ravivo. Dit sloeg goed aan binnen bepaalde regio’s zoals Azië, waar ze dol zijn op infographics.

3. Video serie over het waarom, hoe en wat van ERP
De videoserie vertelt vanuit verschillende perspectieven van de diverse stakeholders over het project. Over het “waarom” hebben we de directie laten vertellen, over het “hoe” de proceseigenaren en over het “wat” de mensen die een rol speelden bij de implementatie van het systeem. Dankzij een goede mix van mensen binnen de verschillende regio’s, wisten we de grotere massa te raken. De video serie is gemaakt door Starsound Productions.

Wat deden we op regionaal niveau?
1. Gebruikersverhalen
We zijn in de organisatie gebruikersverhalen gaan ophalen. Echte en oprechte gebruikersverhalen, met problemen, oplossingen, etc. We merkten dat deze verhalen de meeste reuring gaven binnen de organisatie. Het is heel leuk om te lezen wat je collega van iets vindt. Dat komt veel dichterbij dan het verhaal van een directielid. Daarnaast was het een goede tegenhanger voor alle ‘mooie’ verhalen. Zo kom je erachter waar mensen bij het implementatieproces tegenaan liepen. Dit soort struikelblokken zijn logisch in zo’n proces, maar door het te noemen mag het er ook echt zijn.

2. Events
We organiseerden per regio een eigen “livegang-event” waar opnieuw even kort werd stilgestaan bij het “waarom, hoe en wat” van het systeem. En dat deden we spelenderwijs met een quiz en natuurlijk taart. Dit gaf ons een heel mooie gelegenheid om in te zoomen op het enthousiasme en de trots van de mensen.

Resultaat

Hoe hebben we het resultaat gemeten? Hiervoor verzamelden we gegevens van de verschillende kanalen en zetten we een interne enquête uit. Al deze uitkomsten werden uitgebreid met directie en stakeholders besproken. Zij mochten natuurlijk ook hun input geven tijdens de eindevaluatie.

De eindconclusie was dat de campagne aantoonbaar heeft bijgedragen aan de succesvolle implementatie van het ERP-systeem binnen alle onderdelen en lagen van de organisatie. Bovendien hebben we advies achtergelaten over hoe BAM het verdere gebruik blijvend kan stimuleren vanuit communicatieoogpunt.

Zie hieronder enkele reacties uit de enquête, waarin we verschillende zaken toetsten om te achterhalen wat de campagne heeft gedaan:

 • Good initial campaign and advertising of our intent’
 • ‘Improvement/ modernisation of software within the company is a good thing’
 • ‘The introduction of the ERP promotes a sense of improvement for the company as an whole’
 • ‘Communication round the project organised by a specialist, but extra here was hiring an external with lots of enthusiasm, energy and creativity’

Er kwamen interessante gegevens naar voren ten aanzien van de gebruikte kanalen. Die kunnen wij vervolgens als kennis gebruiken om de volgende campagne nog strakker te zetten.

Meer informatie? Neem contact op met Natalie Anceaux: 06-41367744 of natalie@anceauxmarketing.nl