Berichten

ERP systeem introduceren bij BAM International

BAM International is een van de tien werkmaatschappijen die onderdeel zijn van Koninklijke BAM Groep NV. BAM International heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en voert multidisciplinaire projecten uit op het gebied van onder meer beton- en waterbouw, utiliteitsbouw en olie- en gasindustrie, en is actief in Amerika, Australië, het Midden-Oosten en Azië.

Opdracht
BAM International ging over op het Enterprise Resource Price (ERP)-systeem om op internationaal niveau nog efficiënter en kostenbesparend te werken. Anceaux Marketing kreeg de mooie opdracht om het ERP-systeem binnen de gehele organisatie te introduceren en het gebruik ervan wereldwijd te stimuleren. In dit proces kregen we te maken met verschillende doelgroepen en culturen. Het project omvatte een uitgebreide interne campagne met een aantal grote uitdagingen, waar we ruim anderhalf jaar met veel plezier aan hebben gewerkt. Wij maakten deel uit van een projectteam dat verantwoordelijk was de uitrol van het ERP-systeem en mochten ons focussen op het communicatiedeel van het verandermanagement.

Aanpak
We zijn gestart met een duidelijke campagnestrategie. Wat zijn precies de doelstellingen? Wie willen we bereiken? Met welke intensiteit en met welke boodschap? Hoe kunnen we van een overkoepelende strategie zakken naar een gesegmenteerde boodschap zodat we mensen niet alleen bereiken, maar ook echt raken? Oftewel: hoe gaan we mensen bewegen om het ERP-systeem te omarmen en ermee te gaan werken, rekening houdend met de verschillende problemen en culturen? Directie en overige stakeholders van BAM International keurden de campagnestrategie goed en wij konden van start met de uitrol.

Het hart van de campagne!
Een leverancier van BAM heeft een app ontwikkeld. Er is gekozen voor een app met verschillende hoofdstukken. Gebruikers kunnen zichzelf inschrijven voor het onderdeel dat zij interessant vinden. Via deze app krijgen gebruikers een melding binnen op hun mobiel als er nieuws is. De app houdt een eindeloos versturen van e-mails tegen waar je als gebruiker normaal niet op zit te wachten. Deze app was ook het hart van campagne en hier hebben we alle informatie rondom ERP neergezet.

Vervolgens hebben we drie lagen van communicatie aangehouden:

  • Organisatieniveau
  • Regionaal niveau
  • Individueel niveau

Welk nieuws werd verspreid op organisatieniveau?
Op organisatieniveau werd met iedereen binnen de organisatie algemene informatie gedeeld over het systeem. Dus het “waarom, hoe en wat” vanuit het hoogste puntje van de organisatie (directie en management).

1. Animatiefilm ter verduidelijking
We hebben een animatiefilm ontwikkeld om iedereen goed uit te kunnen uitleggen wat ERP nou precies is en wat het doet. Deze animatiefilm is ontwikkeld door Studio Ravivo. De film werd binnen de organisatie door de diverse lagen bijzonder goed ontvangen.

2. Infographic ter verduidelijking
BAM maakt gebruik van offlinekanalen zoals magazines. Het zou een gemiste kans zijn als we daar niets in zouden plaatsen om ERP nog verder te verduidelijken. Daarom heeft Anceaux Marketing een infographic in dezelfde stijl laten ontwikkelen door Studio Ravivo. Dit sloeg goed aan binnen bepaalde regio’s zoals Azië, waar ze dol zijn op infographics.

3. Video serie over het waarom, hoe en wat van ERP
De videoserie vertelt vanuit verschillende perspectieven van de diverse stakeholders over het project. Over het “waarom” hebben we de directie laten vertellen, over het “hoe” de proceseigenaren en over het “wat” de mensen die een rol speelden bij de implementatie van het systeem. Dankzij een goede mix van mensen binnen de verschillende regio’s, wisten we de grotere massa te raken. De video serie is gemaakt door Starsound Productions.

Wat deden we op regionaal niveau?
1. Gebruikersverhalen
We zijn in de organisatie gebruikersverhalen gaan ophalen. Echte en oprechte gebruikersverhalen, met problemen, oplossingen, etc. We merkten dat deze verhalen de meeste reuring gaven binnen de organisatie. Het is heel leuk om te lezen wat je collega van iets vindt. Dat komt veel dichterbij dan het verhaal van een directielid. Daarnaast was het een goede tegenhanger voor alle ‘mooie’ verhalen. Zo kom je erachter waar mensen bij het implementatieproces tegenaan liepen. Dit soort struikelblokken zijn logisch in zo’n proces, maar door het te noemen mag het er ook echt zijn.

2. Events
We organiseerden per regio een eigen “livegang-event” waar opnieuw even kort werd stilgestaan bij het “waarom, hoe en wat” van het systeem. En dat deden we spelenderwijs met een quiz en natuurlijk taart. Dit gaf ons een heel mooie gelegenheid om in te zoomen op het enthousiasme en de trots van de mensen.

Resultaat

Hoe hebben we het resultaat gemeten? Hiervoor verzamelden we gegevens van de verschillende kanalen en zetten we een interne enquête uit. Al deze uitkomsten werden uitgebreid met directie en stakeholders besproken. Zij mochten natuurlijk ook hun input geven tijdens de eindevaluatie.

De eindconclusie was dat de campagne aantoonbaar heeft bijgedragen aan de succesvolle implementatie van het ERP-systeem binnen alle onderdelen en lagen van de organisatie. Bovendien hebben we advies achtergelaten over hoe BAM het verdere gebruik blijvend kan stimuleren vanuit communicatieoogpunt.

Zie hieronder enkele reacties uit de enquête, waarin we verschillende zaken toetsten om te achterhalen wat de campagne heeft gedaan:

  • Good initial campaign and advertising of our intent’
  • ‘Improvement/ modernisation of software within the company is a good thing’
  • ‘The introduction of the ERP promotes a sense of improvement for the company as an whole’
  • ‘Communication round the project organised by a specialist, but extra here was hiring an external with lots of enthusiasm, energy and creativity’

Er kwamen interessante gegevens naar voren ten aanzien van de gebruikte kanalen. Die kunnen wij vervolgens als kennis gebruiken om de volgende campagne nog strakker te zetten.

Meer informatie? Neem contact op met Natalie Anceaux: 06-41367744 of natalie@anceauxmarketing.nl

 

A unique employer image works for you too!

In the Netherlands there are 8.65 million people working (source: CBS). That doesn’t sound a lot for countries like the United States of America or China, but for Dutch concepts that is actually a lot. A lot of good employees who you gladly want in your organization, are already taken at another job. How do you make sure people join the line of your company? People are getting pickier about the choices they make in life. Not only about the thing they do in their free time, but also about the jobs they take. As a company it is very important that you work on your employer image. The employees are the soul of a business. No staff means no business. So you do want to have the right staff. Beside the skills they have to execute a certain function, your employees need to suit the identity or your company as well and you want them to be fully deployed, so your company can go even further.

Luckily you don’t have to reinvent the wheel, we have some ways for you. Before we get to work, we want you to get inspired by some companies which have a special way of handling their staff and therefore are an example for us in employer branding!

Coolblue
Everything for a smile. That is the mission of Coolblue. Humor is one of the strongest ways to brand a business. If you can laugh about something, it makes you happy. If a business makes you happy, chances are that the consumer want to get in touch with that more often. Dutch webshop Coolblue does this excellently. Therefore it’s so important that the employees have the same sense of humor.

You can find humor in the smallest things, like which words and sentences you use. In the vacancies of Coolblue you can find texts like: ‘What you tell you do on birthdays.’, ‘Fall 3 times from Rotterdam Central Station to get there.’, ’29 free days. If you promise you get back after holiday.’

Besides that you can notice in the vacancies that Coolblue values teambuilding very much. ‘Freshly prepared meals, monthly drinks, legendary Coolblue-parties, the nicest team activities and an informal, playful department.’ And in their description about how your day can look like in that certain function, something the close with: ‘Now it’s time for a beer with you colleagues in the Coolblue local pub.’

If you don’t have the same sense of humor, you probably don’t like these vacancy texts and you won’t apply. And that’s for the better! Coolblue will only attract the right kind of employees in this way.

Apple
The mission of Apple is all about innovation (making innovative products, developing the best technology) and easiness (making products which are easy to use, make working easy). The vision and mission of Apple also was implemented in the unique methods Steve Jobs had regarding his staff. In the beginning of his career he hired, like a lot of companies do, real seasoned professionals. The employees did their job for a long time and knew how to execute a certain task. However this didn’t work quite completely. Steve Jobs realized that he had to do it a different way. The most important skill at a vacancy became how much passion someone has for it instead of how long someone perform the profession. Of course the employees still needed to execute the task very well, but Jobs got triggered the most by enthusiasm.

Steve Jobs also had an nice (and healthy) way of having a meeting. He wanted to have meetings with the smallest group possible. Bilateral consultations were held while taking a walk. Being productive and being active at the same time, two birds with one stone! It’s not only healthy for the physical well-being, but it also gives space for creativity. In addition, walking creates more openness and it makes it easier to tell difficult stuff than when you sit across the table with each other. So it’s a good thing as manager or boss if you have to make a more sensitive conversation.

Google
Happy employees are productive employees. People who work at Google are often named as one of the happiest employees and there is even a job for it, ‘Chief Happiness Officer’. That has everything to do with how Google decorated the office. The place where you work has a lot of influence on your productivity and certainly your creativity. A boring office won’t stimulate you to great ideas, while a special space can trigger your brain to the best you ever thought of. If there is one company who takes care for her employees, it’s Google. A few examples of the way they decorate their office optimally:

Big lunch tables
Who doesn’t love food, right? Food gives you energy and ensures solidarity. You do have to take a break once in a while to let your brains rest. Google has extra big lunch tables, so employees are more likely to sit in big groups. By that they create a larger network, are more social and productivity improves.

Eating healthy
Sometimes I accidentally see myself doing this. I go to the supermarket to buy a snack and I can tell you this, most of the times this is not an apple. In the canteen of this company you can buy coke or crisps, but it’s stimulated. Where in the supermarket the unhealthy stuff is mostly on eye level, with Google it’s the other way around. The healthy food is easy to take and the unhealthy stuff is more difficult to find.

Playground
I hear you say, how can a playground ensures more productivity? Yes, that it creates more happiness, that’s clear. The pool tables, skippy balls and Lego will make sure of a nice work environment, but it also stimulates the creativity. You know the situation where you have to think of something cool. Because of the pressure you can’t think of anything, but as soon as you doing something else, ideas flow like a waterfall out of your head. This is exactly the thing Google wants to achieve with the playground.

International Criminal Court
The three companies we named as an example, are of course quite big. I can imagine that you cannot really relate to it, because your business is maybe not as big and the methods they use are not suitable for you. Luckely every company has their own missions and key values and a unique employer image can be made for everyone. Although the International Criminal Court (ICC) is a big company as well, but the method they used, can also be applied for smaller businesses. Anceaux Marketing had the honor the execute a beautiful campaign.

ICC had the challenge to recruit a lot of new people. A few things were important: they wanted to attract new people from a few specific countries and to bring attention to non-legal jobs. With Anceaux Marketing we made a clear strategy and made a video campaign out of it. Natalie said about this:  “If you want to trigger people to apply to an organization that they don’t know or have never considered, then you have to appeal to emotion. A job-opening text can’t do the job by itself. You want to know what type of organization you’re joining and the difference you can make. By having employees of the organization tell their story, others can identify with that person. This triggers passive candidates to become active. Video, in particular, is an extremely powerful tool for this.”

With this words of wisdom beautiful videos were been made to motivate people to apply for ICC.

Do you feel motivated to create your own awesome employer’s image, but you don’t know where to start? Feel free to send us a message or give a call. We would love to work with you!

 

 

Een unieke werkgeversimago is ook voor jou weggelegd!

In Nederland zijn er 8,65 miljoen werkenden (bron: CBS). Voor landen zoals de Verenigde Staten en China is dat niet zoveel, maar voor Nederlandse begrippen zijn dat een hoop mensen. Veel goede werknemers die jij graag in je bedrijf zou willen hebben, zijn al ergens anders aan het werk. Hoe zorg je ervoor dat ze juist bij jouw bedrijf in de rij aansluiten? Mensen worden steeds kieskeuriger in de keuzes die ze maken in het leven. Niet alleen wat ze in hun vrije tijd doen, maar ook over de banen die ze aannemen. Als onderneming is het ontzettend belangrijk dat je werkt aan je werkgeversimago. De medewerkers zijn de ziel van een organisatie. Geen personeel, geen business. Dus je wilt wel de juiste mensen in dienst hebben. Naast de skills die ze bezitten om een bepaalde functie goed uit te voeren, moeten je medewerkers ook passen bij de identiteit van je bedrijf en wil je dat ze zich volledig inzetten, zodat de onderneming verder kan groeien.

Gelukkig hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, wij hebben wat technieken voor je. Voordat we aan het werk gaan, willen we graag je graag laten inspireren door een aantal bedrijven die een bijzondere manier van aanpak hebben met hun personeel en daardoor voor ons een voorbeeld zijn op gebied van employer branding!

Coolblue
Alles voor een glimlach. Dat is de missie van Coolblue. Humor is een van de sterkste manieren om een bedrijf te vermarkten. Als je ergens om kan lachen, maakt dat je vrolijk. Als een bedrijf een consument vrolijk maakt, is de kans groot dat de consument daar vaker mee in aanraking wil komen. Coolblue doet dit uitstekend. Daarom is het ook belangrijk dat de medewerkers hetzelfde gevoel voor humor hebben.

Humor kan je vinden in de kleinste dingen, zoals welke woorden en zinnen je gebruikt. In de vacatures van Coolblue staan bijvoorbeeld teksten zoals: ‘Wat je op verjaardagen vertelt dat je doet.’, ‘Vanaf Station Rotterdam Centraal is het 3 keer vallen voor je er bent. Oké, het is 2 minuten lopen.’, ´29 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt.’.

Daarnaast merk je gelijk in de vacatures al dat Coolblue veel waarde hecht aan teambuilding. ‘Versbereide happen, maandelijkse borrels, legendarische Coolblue-feesten, de leukste teamactiviteiten en een informele, speelse afdeling.’ En in hun beschrijving van hoe je dag eruit kan zien in die functie wordt er wel eens afgesloten met: ‘Nu tijd voor een biertje met je collega’s in de Coolblue-stamkroeg.’

Als je niet hetzelfde gevoel voor humor hebt, dan vind je deze vacatureteksten waarschijnlijk niks en zal je niet zo snel reageren. En dat is maar goed ook! Op deze manier trekt Coolblue namelijk alleen de juiste potentiële medewerkers aan.

Apple
De missie van Apple draait het om innovatie (vernieuwende producten maken, de beste technologie ontwikkelen) en gemakkelijkheid (producten maken die makkelijk in gebruik zijn, werken makkelijk maken). De visie en missie van Apple werd ook doorgevoerd in de unieke methodes die Steve Jobs had betreft zijn personeel. In het begin van zijn carrière nam hij, zoals veel bedrijven dat doen, echte doorgewinterde professionals aan. Die medewerkers zaten lang in het vak en wisten hoe ze een bepaalde taak moesten uitvoeren. Toch werkte dit niet helemaal. Steve Jobs realiseerde dat hij het op een andere manier moest doen. De belangrijkste eigenschap bij een openstaande vacature werd niet hoelang iemand al in het vak zit, maar hoeveel passie diegene ervoor heeft. Natuurlijk moest de medewerker de taken nog steeds goed kunnen uitvoeren, maar Jobs werd het meest getriggerd door enthousiasme.

Steve Jobs had ook een leuke (en gezonde) manier van vergaderen. Sowieso deed hij het liefst in zo’n klein mogelijke groep. Bilaterale overleggen gebeurde tijdens het wandelen. Productief bezig zijn en ook je dagelijkse portie bewegen hebben, twee vliegen in één klap! Het is niet alleen gezond voor de fysieke gesteldheid, het zorgt ook voor meer creativiteit. Bovendien merk ik in mijn persoonlijke leven dat lopend praten ervoor zorgt dat je meer open wordt en makkelijker dingen kwijt kunt aan je gesprekpartner dan wanneer je bijvoorbeeld tegenover elkaar zit. Dat is handig als leidinggevende en medewerker een gevoelig gesprek moeten voeren.

Google
Gelukkige medewerkers zijn productieve medewerkers. Mensen die bij Google werken worden vaak genoemd als een van de gelukkigste medewerkers en er is zelfs een functie ‘Chief Happiness Officer’ die daar voor zorgt. Dat heeft alles te maken met hoe Google het bedrijf heeft ingericht. De plek waar je werkt heeft heel veel invloed op jouw productiviteit en zeker ook creativiteit. Een saai kantoor zal niet je per se aanzetten tot geweldige ideeën, terwijl een bijzondere ruimte je brein kan triggeren tot het beste wat je ooit bedacht hebt.

Als er één bedrijf is dat goed voor haar werknemers zorgt, dan is het Google wel. Een aantal voorbeelden van manieren waarop ze hun kantoren optimaal inrichten:

Grote lunchtafels
Wie houdt er nou niet van eten? Voedsel geeft energie en zorgt voor saamhorigheid. Je moet af en toe toch even pauze houden en je hersenen even laten rusten. Google heeft extra grote lunchtafels, zodat werknemers sneller in grote groepen gaan zitten. Op deze manier krijgen ze een groter netwerk, zijn ze socialer en stijgt de productiviteit.

Gezond eten
Ik betrap me er zelf ook wel eens op. Toch even naar de supermarkt om een lekker tussendoortje te halen en ik kan je vertellen, dat is meestal niet alleen een appel. In de kantine van dit bedrijf kan je ook gerust cola of chips halen, maar dat wordt niet gestimuleerd. Waar in een supermarkt de ongezonde etenswaren meestal op ooghoogte liggen, is dit bij Google juist andersom. De gezonde dingen liggen voor het oprapen en de ongezonde dingen zijn verstopt of liggen helemaal onderaan in het schap.

Speeltuin
Je zou zeggen, hoe kan een speeltuin nou weer zorgen voor meer productiviteit? Ja, dat het zorgt voor meer geluk, dat is duidelijk. De biljarttafels, skippyballen en legoblokjes zorgen voor een goede werksfeer, maar bevordert ook de creativiteit. Je kent het wel, je moet snel iets leuks bedenken. Door de druk kan je niks verzinnen, maar zodra je iets anders aan het doen bent, stromen de ideeën als een waterval uit je hoofd. Dit is precies hetgeen wat Google wil bereiken met de speeltuin!

International Criminal Court
De drie bedrijven die we als voorbeeld hebben genoemd, zijn natuurlijk vrij groot in omvang. Ik kan me voorstellen dat dit een ver-van-mijn-bed-show lijkt, omdat jouw bedrijf wellicht helemaal niet zo groot is en de unieke methodes die zij gebruiken niet voor jou van toepassing kunnen zijn. Gelukkig heeft elk bedrijf haar eigen missie en kernwaarden en kan op elk bedrijf een unieke werkgeversimago worden opgesteld. International Criminal Court (ICC) weliswaar ook een grote organisatie, maar de methode die gebruikt is, is ook makkelijk bij kleinere bedrijven toe te passen. Anceaux Marketing had de eer om een mooie campagne bij ICC uit te voeren.

ICC had de uitdaging om een hoop nieuwe mensen te werven. Daarbij waren een aantal dingen belangrijk: ze wilden graag nieuwe mensen aantrekken vanuit een aantal specifieke landen en ze wilden niet-juridische functies onder de aandacht brengen. We maakten met Anceaux Marketing een heldere strategie en goten dat in de vorm van een videocampagne. Natalie zei hierover: “Om mensen te triggeren te solliciteren bij een organisatie die ze niet kennen of niet eerder overwogen hebben, is het belangrijk om emotie los te maken. Een vacaturetekst alleen gaat dat niet bewerkstelligen. Je wilt weten in welke organisatie je terechtkomt. En welk verschil jij kunt maken. Door medewerkers van de desbetreffende organisatie het verhaal te laten vertellen, kunnen anderen zich identificeren met de persoon. Zo worden passieve kandidaten getriggerd om actief te worden. Met name video is daar een zeer powervolle tool voor.”

Met deze wijsheden werden mooie video’s gemaakt om mensen te motiveren bij ICC te solliciteren.

 Voel je je gemotiveerd om ook een tof werknemersimago neer te zetten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Stuur ons een bericht of geef een belletje, we gaan graag met je aan de slag!