Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is een jaarlijks terugkerend event, waarbij een hele week draait om gezond ontbijten om het welzijn en de gezondheid van kinderen te verbeteren.

Het heeft een sterke merknaam en wordt gesteund door verschillende partners, zoals superpartners ALDI en NZO, maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld het voedingscentrum en vele productpartners. Dankzij de inzet van deze partners en het team van NSO is het afgelopen jaar wederom een succes geworden ondanks de Corona maatregelen.

Opdracht

Het bestaansrecht van Nationaal Schoolontbijt waarborgen, verantwoordelijk voor alle externe communicatie,  tevens zorgen dat de ontbijtweek een feestelijke opening had, pers en media coördineren en verantwoordelijk voor alle partner communicatie. Dit te alles samen met een team van professionals.

Aanpak

 • We zijn gestart met het maken van de merkbelofte voor het NSO.
 • Vandaaruit zijn duidelijke keuzes gemaakt van wat wel bijdraagt aan het volbrengen van onze missie/droom en wat niet.
 • Vanuit de merkbelofte zijn we rondom de tafel gegaan met partners, in het bijzonder Superpartner ALDI om een duidelijkheid te creëren en waar onze dromen elkaar versterken en hoe we dat kunnen doorvertalen in de communicatie naar buiten.
 • Het organiseren van een feestelijke opening bij de Efteling, wat op het laatste moment niet door kon gaan door verscherpte Corona maatregelen. Op stel en sprong hebben we NSO Start ontwikkeld, een ontbijtjournaal, zodat alle kinderen toch een feestelijke opening hadden. Normaal is dat 1 schoolklas, nu konden alle kinderen van alle deelnemende scholen meedoen.
 • Pers en media in de ontbijtweek zijn uitgenodigd op scholen. Dit was gaaf omdat scholen op deze manier ook exposure hebben gegenereerd.
 • We hebben een social strategie ingezet zodat het gehele jaar het NSO onder de aandacht bleef komen en uiteraard gekoppeld aan onze droom.
 • Het is gelukt om Jessica Mendels bereid te hebben gevonden om dit jaar het ambassadeurschap op zich te nemen.

Resultaat

 • Heldere merkbelofte waaruit duidelijke keuzes zijn gemaakt.
 • Heldere partnercommunicatie en partnerpakketten
 • NSO Start – 1e editie > ontwikkeld en geïmplementeerd
 • Social strategie ontwikkeld en geïmplementeerd
 • Groot scala aan pers en media aandacht ondanks het ontbreken van een bijzondere openingsplek en de verscherpte Corona maatregelen

Partner specialisten

 • Starsound Productions
 • DK-Photography
 • PDR persbureau
 • Jessica Mendels